سمت

عکس

نام و نام خانوادگی

داخلی

شماره مستقیم

پست الکترونیک

رئیس مرکز

 

دکتر سیدمحمدرضا حسینی

1890

32381890

 

معاون فنی و عملیات

 

علیرضا عباسی

1888

32381888

Abbasi_115@bums.ac.ir

معاون اجرایی

 

حسین مهرانپور

1860

32381860

 

دبیرخانه

 

حمید قاسمی

1890

32381890

 hamidghasmi0231@bums.ac.ir

فاکس

 

 

 

 

 

 

32444115

 

کارشناس فناوری اطلاعات

 

میثم دبیری مقدم

1881

32381881

 m.dabiri@bums.ac.ir

رئیس اداره حوادث و بلایا

 

محمد آفتابی

1874

32381874

 

پایش مراقبت های درمانی MCMC

 

 

 

 

 

خانم دری

1895

32381895

 

پایش مراقبت های درمانی MCMC

 

 

 

 

 

 

1896

32381896

 

پایش مراقبت های درمانی MCMC

 

 

 

 

 

 

1897

32381897

 

پایش مراقبت های درمانی MCMC

 

 

 

 

 

 

 

32448023

 

رئیس اداره دیسپچ

 

فریدرضا فیروزی

1870

32381870

 

پزشک مشاور

 

 

 

 

 

 

1850

32381850

 

سوپروایزر دیسپچ

 

 

 

 

 

 

3115

0563115-05632443115

 

کارشناس EOC

 

 

 

 

 

 

3115

0563115-05632443115

 eoc@bums.ac.ir

رئیس اداره امور پایگاهها

 

سعید مهدی آبادی

1886

32381886

 

کارشناس امور پایگاهها

 

وحید چهاردهی

1873

32381873

 

مسئول ناحیه

بلال حسنی

1898

32381998

 

رئیس اداره عملیات

 

حسن رضا خالقی

1880

32381880

 rezakhaleghi@bums.ac.ir

کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 

خانم براتی

1889

32381889

 baratizahra28@bums.ac.ir 

کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی

خانم بنی اسدی

1887

32381887

 

کارشناس سلامت روان

 

 

 

خانم برزگر سنجری

1885

32381885

 

کارشناس آموزش عمومی

 

سید قدرت الله جعفری

1884

32381884

 

کارشناس هماهنگی آموزش فوریتهای پزشکی

 

خانم براتی

1889

32381889

 baratizahra28@bums.ac.ir

کارشناس اورژانس هوایی

 

 

 

 

 

مهدی بنی اسدی

 

32041398

 

کارشناس ارتباطات رادیویی

 

فریدرضا فیروزی

1870

32381870

 

کارشناس تجهیزات پزشکی

 

خانم خسروی

1876

32381876

 

کارشناس امور فنی و پشتیبان آمبولانس ها

بلال حسنی

1898

32381898

 

امور مالی

خانم بهرامی

1861

32381861

 

کارپرداز

 

 

 

 

 

محمد خسروی

1882

32381882

 

انباردار

حسین لامعی گیو

1868

32381868

 

کارگزین

حمید قاسمی

1890

32381890