اورژانس 115 استان خراسان جنوبی در آذرماه سال 1377 در شهر بیرجند و به آدرس بلوار مدرس، بین مدرس 42 و 44، خیابان شهید کاوه و با یک دستگاه آمبولانس پاترول، راه‌اندازی گردید.

تا سال 1384 تعداد پایگاه‌های اورژانس در سطح استان به 12 پایگاه رسید و در همان سال به دنبال سفر ریاست جمهور وقت به استان خراسان جنوبی با راه‌اندازی 20 پایگاه اورژانس که طی طرح توجیهی ارسال شده بود موافقت گردید که همه این پایگاه‌ها در طی 2 سال بعد راه‌اندازی شد. با توجه به الحاق شهرستان‌های فردوس و طبس به خراسان جنوبی و اضافه‌شدن پایگاه‌های اورژانس این شهرستان‌ها به استان در حال حاضر اورژانس 115 استان با 87 پایگاه (22پایگاه شهری، 63 پایگاه جاده‌ای و 2 پایگاه هوایی) و 131 دستگاه آمبولانس، 3 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 3 دستگاه موتورلانس و 2 بالگرد اورژانس آماده ارائه خدمات 24 ساعته به مردم و مسافرین می‌باشد.