دکترسیدمحمدرضا حسینی
 
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
 

شرح وظایـف

·        مسئولیت امدادرسانی به مخاطبین از بدو بروز حادثه تا انتقال به بیمارستان ها

·        پاسخگویی به درخواست های مردمی (تلفن 115)

·        تشخیص فوریت و دستور اعزام آمبولانس

·        مشاوره پزشکی توسط پزشکان مستقر در مرکز

·        فرماندهی و هدایت آمبولانس ها

·        ارتباط بیسیم با کلیه پایگاه ها و آمبولانس های استان

·        ارتباط بیسیم با سایر سازمان ها

·        نظارت و بازدید دوره ای از پایگاه ها

·        نظارت بر امور تکنسین ها و و هماهنگ کننده درون بخشی

·        ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی (تکریم ارباب رجوع)

·        نظارت بر عملکرد شرکت های بخش خصوصی

·        رسیدگی به پاسخ به شکایات و استعلامات سازمان ها

·        آمادگی در مواقع اضطراری مثل حوادث غیرمترقبه اعم از حوادث طبیعی و غیرطبیعی مانند سیل ،زلزله یا تصادفات شهری و روستایی

·        همکاری با دستگاه ها و ادارات امدادرسان در صورت وقوع حادثه

·        شرکت در جلسات توجیهی و ارائه پیشنهادات و همکاری های مناسب در جهت رفع مشکلات

·        نظارت مستقیم بر حسن اجرای وظایف محوله

·        سیایت گذاری و برنامه ریزی کلان جهت برنامه های عملیات

·        حضور مداوم در بخش اورژانس در طول هر نوبت کاری

·        نظارت بر تهیه و جمع آوری اطلاعات

·        سایر مسئولیت ها طبق آخرین دستورالعمل های آموزشی مصوب