کاربر گرامی

اطلاعات این بخش مختص کارکنان اورژانس 115 خراسان جنوبی می‌باشد و ورود به آن، تنها از طریق وارد کردن کدملی و گذروازه اختصاصی امکان‌پذیر خواهد بود.

 

ورود

خدمات الکترونیک