دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
پاسخگويي به سوالات و شكايات مردم
1- سوپروايزر هر شيفت موظف است آمادگي كامل و با اختصاص امكانات ارتباطي و فضاي لازم به عنوان اولين سطح پاسخگويي به سوالات و شكايات مراجعين به طور فعال و موثر اقدام نمايد.
 
2- راه اندازي سامانه پاسخگويي 1590 در تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي تحت پوشش  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه محل استقرار آن در ستاد هدايت دانشگاهها مي باشد.
 
3- راه اندازي پايگاه اينترنتي tahavol.behdasht.gov.ir جهت اطلاع رساني، معرفي برنامه هاي تحول و دريافت نظرات و سوالات.
 
4- سامانه پيام كوتاه شماره 20001590 جهت دريافت نظرات، سوالات و شكايات مردمي .

فرم نظرخواهي در مورد نحوه ارائه خدمات

1191
1393/04/30
Powered by DorsaPortal